Shizu

14 tekstów – auto­rem jest Shi­zu.

Stoję na roz­drożu ta­ka niezdecydowana,
zas­ta­nawiam się gdzie jest mo­ja wiara

myśl • 13 lipca 2012, 11:04

Czy - "Zacho­waj twarz"
mu­si oz­naczać - "Miej ser­ce z ka­mienia" ?
Jeśli tak, to dob­rze, że ze mnie miękka klucha.. 

myśl • 30 czerwca 2012, 17:00

Ob­leczo­na w biel, brze­giem je­ziora umykam.
Z wielką trud­nością swe­go ser­ca ślu­zy za­mykam.
Bo choć jes­tem szcze­ra i oddana.
Cały czas zawzięcie twier­dzisz, żem zakłamana

myśl • 29 czerwca 2012, 01:26

Ko­leb­ka wspa­niałych wspomnień.
Kołysze się sma­gana wiat­rem życia. 

myśl • 28 czerwca 2012, 19:35

Je­dyne co człowiek musi.
To żyć, po­tem um­rzeć musi. 

myśl • 15 maja 2012, 14:25

Jes­tem jak nadzieja.
Umrę zaw­sze ostatnia

myśl • 12 maja 2012, 17:49

Cza­sem mam głupie wrażenie
Że nig­dy nie znajdę się w niebie

myśl • 9 maja 2012, 00:24

Wśród wspom­nień kniei
Wśród gąszczu nadziei.. 

myśl • 8 maja 2012, 18:14

Cza­sem mu­sisz o lo­su w łeb dostać.
By da­lej swo­jemu życiu sprostać

myśl • 6 maja 2012, 01:45

Nasze życie nie jest bez znaczenia.
Jeśli ciągle ma­my marze­nia do spełnienia

myśl • 5 maja 2012, 14:04

Shizu

Bo czym jest człowiek? Jeśli nie myślami swymi. Ciało to powłoka, co się rozsypie ani chybi. Dlatego nic o sobie nie powiem, lecz myśli są mego istnienia dowodem.

Zeszyty
  • Ulubione – Te, które lu­bię, kocham i mam sen­ty­ment, in­ny­mi słowy - ulu­bione.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shizu

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność